Proiectul Bugetului pentru anul 2021 a fost definitivat și propus dezbaterilor publice!

Comentariile sunt închise pentru Proiectul Bugetului pentru anul 2021 a fost definitivat și propus dezbaterilor publice! 84

Proiectul Bugetului pentru anul 2021 a fost definitivat și propus dezbaterilor publice până a fi aprobat de organul deliberativ în ședința ordinară din 10 decembrie curent. La baza elaborării acestuia, administratorul bugetului raional, dl Dinu Țurcanu, președintele raionului Orhei, a sugerat ca prioritate să fie acordată eficientizării banului public bazată pe principiul transparenței, iar direcționarea banului public să fie îndreptată concret spre necesitățile locuitorilor raionului Orhei.
În contextul asigurării transparenței decizionale, în atenția publicului Proiectul Bugetului Raionului Orhei pentru anul 2021 a fost plasat pe pagina oficială a Consiliului Raional Orhei (or.md) la compartimentul „Transparență decizională”.

http://old.or.md/wp-content/uploads/2020/11/dec_buget-2021_12.2020.pdf

Menționăm că, în prezent, acesta este discutat minuțios în cadrul dezbaterii publice la care participă șefii de Secții și Direcții din cadrul Consiliului Raional Orhei, președinții Comisiilor de specialitate și șefii Serviciilor desconcentrate.