Elena Guler
Șef Secție

Adresa: or. Orhei, bd. M. Eminescu, 2, et. 2

Pagina facebook: Secția cultură

Telefon de contact:  22648;  20697

E-mail: cultura.orhei@gmail.com

Regulament: regulamentul de activitate a Secţiei Cultură Orhei

      Activitatea Direcţiei este axată pe promovarea prin intermediul artei şi culturii a valorilor naţionale, valorificarea moştenirii tezaurului folcloric, asigurarea în condiţiile economiei de piaţă a dezvoltării în continuare a creaţiei artiştilor amatori, renovarea instituţiilor de menire culturală, asigurarea accesului populaţiei la informaţie de orice tip, crearea sectorului turistic ca domeniu economic viabil.

      Obiectivul principal al Secției Cultură: Asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestare a talentului, libertatea creaţiei, dirijarea activităţii instituţiilor de cultură, protejarea patrimoniului scris şi creaţiei artistice de amatori, organizarea festivalurilor, concursurilor, expoziţiilor de artă, meşteşuguri populare, manifestări de agrement, aniversări cultural – artistice.

Date de contact:

 Funcția Nume/prenume Telefon Serviciu
 Specialist principal VACANT
 Specialist superior  Olari Daniela 20697

079102376

 Specialist Vacant Â

 

Contabilitatea centralizată

Funcția                                Nume/prenume           Telefon serviciu           
Contabil – șef Grajdean Raisa 21529
Contabil Cazacu Tatiana 20253

Entități subordonate:

Centrul Raional de Cultură “Andrei Suruceanu” (adresă: bd. M. Eminescu, 12, or. Orhei)

Funcția                     Nume/Prenume Telefon Serviciu
 Director  Ioniță Gheorghe  21451
Director adjunct Vlad Lașcu 23621

Biblioteca Publică Raională “Alexandru Donici”  (adresă: bd. M. Eminescu, 2, or. Orhei)

pagină web: http://biblioteca-donici.org

blog: http://blog.biblioteca-donici.org

Funcția                     Nume/Prenume Telefon Serviciu
Director Țugui Stepanida 23684
director-adjunct Lanovenco Tatiana 20774