Lista Comisiilor consultative de specialitate în cadrul consiliului raional Orhei

1. Comisia de specialitate în probleme economice (businessul mic şi mijlociu), buget şi finanţe.

Nr Numele Prenumele
1 Boţan Nina
2 Atamanenco Andrei
3 Şevcenco Vladislav
4 Ştefîrţa Ion
5 Vîrcolici Efim
6 Muravschi Sergiu
7 Surchicin Anton
8 Severin Ghenadie
9 Mardari Tudor
10 Vasilcan Oleg
11 Tighineanu Constantin

2. Comisia de specialitate în probleme sociale(învaţamîmt, cultură, ocrotirea sănătăţii, protecţie socială)

Nr Numele Prenumele
1 Pînzari Liuba
2 Cazacu Simion
3 Cecan Haritina
4 Popa Lidia
5 Onila Cristina
6 Miron Alexandru
7 Şiman Ivan
8 Mustovici Veaceslav
9 Solcean Sergiu

3. Comisia de specialitate în problemele administraţiei publice şi drept.

Nr Numele Prenumele
1 Ştirbate Ala
2 Frunze Ion
3 Volcu Alexei
4 Palanciuc Elena
5 Roman Vasile
6 Gurițescu Lidia
7 Covaş Valeriu
8 Cîşlari Igori

4. Comisia de specialitate în problemele agrare, industrie şi protecţie a mediului.

Nr Numele Prenumele
1 Savin Mihail
2 RotaruVladimir
3 Bodiu Valentin
4 Bobeică Vladimir
5 Coșciug Tudor
6 Globa Andrei
7 Căpăţină Veaceslav