Ion Racu,

Șef Direcție

Adresa: or. Orhei, str-la Maxim Gorki, 13

Telefon de contact: 0235 23715, 076700508

E-mail: daspforhei@gmail.com

Regulament: Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei Orhei

      Activitatea Direcţiei este axată pe realizarea Programului de activitate, Regulamentului de organizare şi funcţionare a DASPF aprobat prin Decizia Consiliului Raional Orhei Nr.1/9 din 26 februarie 2009, hotărârilor Guvernului, ordinelor, instrucţiunilor Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, deciziilor Consiliului raional, care au fost îndreptate spre acţiuni concrete în vederea protecţiei sociale a categoriilor social dezavantajate ale populaţiei, precum şi crearea condiţiilor favorabile de muncă şi asigurarea activităţii normale a Direcţiei.
    Obiectivul de bază al Direcţiei îl constituie promovarea politicii de stat de protecţie socială a persoanelor şi familiilor defavorizate la nivel local şi are drept scop orientarea măsurilor politice şi socio-economice întru asigurarea posibilităţilor egale tuturor membrilor societăţii.
Actualul sistem de asistenţă socială reprezintă două compartimente din punct de vedere structural: servicii sociale, prestaţii sociale.

Date de contact:

Nr.

d/o

Numele,  prenumele Funcţia Telefon Adresa electronică
1. Racu Ion şef direcţie 0(235)27174 racuionv@gmail.com
2. Iurcu  Elisaveta şef adjunct 0(235)32171 eiurcu@mail.ru
3. Baciu Eleonora contabil şef 0(235)20323 baciu.63@mail.ru
4. Chetrari Svetlana specilist principal

serviciul resurse umane

0(235)23521 sveta.rabii@mail.ru
5. Badicica Victoria şef serviciu protecţia persoanelor în etate şi cu dizabilităţi 0(235)23715 1988viktori@mail.ru
6. Morari Igor specialist principal  serviciu protecţia persoanelor în etate şi cu dizabilităţi 0(235)23715 pmailer1976@gmail.com
7. Tocari Silvia şef secţie protecţia copilului şi familiei 0(235)20349 silvia.tocari@mail.ru
8.

 

Procop Stepanida psiholog 0(235)20345 stephany.procop@gmail.com
9. Gotornicean Ruslan juristconsult 0(235)20349 russelruslan@rambler.ru
10. Chirila Inga şef secţie prestaţii sociale 0(235)23372 inga302003@mail.ru
11. Şeremet Natalia specialist principal secţia prestaţii sociale 0(235)23372 seremet58@mail.ru
12. Vieru Elena şef serviciu Îngrijire Socială la Domiciliu 0(235)24223 vieru67@mail.ru
13. Negruţa Tatiana şef serviciu Îngrijire Socială la Domiciliu 0(235)24223 negrutat@mail.ru
14. Agachi Domnica felcer-protezist serviciul de protezare şi ortopedie 0(235)24223
15. Ceban Dumitru șef serviciu Asistenţa Personală 0(235)24874 dumitruorhei@gmail.com
16.

 

Vremeș Liliana șef serviciu Asistenţa Personală 0(235)24874 levitchil@mail.ru
17. Buhaniuc Elena manager serviciu Respiro 0(235)24874 lenkagavriliuk@mail.ru
18. Zubco Clara manager serviciu Asistenţa Parentală Profesionistă 0(235)20345 clara.zubco@mail.ru
19. Ungureanu Daniela manager serviciu Asistenţa Parentală Profesionistă 0(235)20345 Danea1990@mail.ru
20. Dohocher Dorina manager serviciu Echipa Mobilă 0(235)20345 emorhei@gmail.com
21. Leca Sergiu director CCM ,,Universul” din s.Piatra 0(235)58491 ccm.universul@gmail.com
22. Dominte Ludmila director CCM ,,Generaţia PRO” din s.Peresecina 0(235)93909 generatiapro@mail.ru
23. Deseatnic Alexei manager CPT,,Casa Noastră” din s.Susleni 0(235)46188
24. Scorici Angela director Casa Comunitară din s.Mitoc 0(235)92151 angelarosca20@gmail.com
25. Digori Ion coordonator serviciu Locuinţa Protejată din municipiul Orhei 0(235)25625 dion_87@mail.ru
26. Ghizdaru Victoria şef serviciu Asistenţa Socială Comunitară 0(235)23521 ghizdaruvictoria@gmail.com
27. Cernei Ana asistent social supervizor 0(235)20297 anna.cherney.81@mail.ru
28. Macari Tamara asistent social supervizor 0(235)66247 iatisintoma@mail.ru
29. Mocan Marina asistent social supervizor 0(235)61238 mocan.marina@mail.ru
30. Grițco Iulia asistent social supervizor 0(235)20297 asistentisociali.orhei@mail.ru
31. Bejan Aurelia asistent social supervizor 0(235)67238 aureliabejan75@yahoo.com
32. Borș Olesea asistent social supervizor 0(235)47341 oleseag@gmail.com