Galina Colun,

Şef Direcţie

Adresa: or. Orhei, bd. M. Eminescu, 2

Telefon de contact: 0235 32244, 0235 22848

Regulament:  Anexa 1 Regulamentul DGF

    Direcţia Finanţe este o subdiviziune a Consiliului Raional Orhei, care activează sub conducerea Preşedintelui raionului.

    În activitatea sa Direcţia Finanţe se călăuzeşte de Constituţia şi legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui, hotărârile Parlamentului şi Guvernului, ordinele, dispoziţiile şi instrucţiunile Ministerului Finanţelor, precum şi de Regulamentul Direcţiei Finanţe aprobat prin decizia Consiliului Raional Orhei.

Date de contact:

 Funcția Nume/Prenume            Telefon Serviciu E-mail
 Șef Direcție Colun Galina 32244 galinacolun@gmail.com
Secția elaborarea și administrarea bugetului
Șef adjunct/șef secție Popescu Maria 24455 mariapopescu15@gmail.com
Specialist principal Catrinescu Galina 24455 dgforhei.catrinescu.galina@gmail.com
Specialist principal Cebotari Svetlana 32837 dgforhei.cebotari.svetlana@gmail.com
Specialist principal Croitoru Aurelia 33307 dgforhei.croitoru.aurelia@gmail.com
Economist Stratulat Parascovia 33307 dgforhei.stratulat.parascovia@gmail.com
Specialist principal Coban Tatiana 24201 dgforhei.coban.tatiana@gmail.com
Specialist superior Guțan Tatiana 32837
 Specialist superior  Luchian Zinaida  24201
Secția contabilitate bugetară
Contabil șef Cociug Maria 22235 dgforhei.cociug.maria@gmail.com
Specialist principal Stăvilă Rodica 22235  dgforhei.stavila.rodica@gmail.com
Specialist superior vacant 22235
Serviciu administrativ – auxiliar
Secretar – dactilograf Burovscaia Natalia 22848
Șofer Caisîn Sergiu