Mustovici Silvia

Șef Direcție

Adresa: or. Orhei, bd. M. Eminescu, 2

Pagina web: http://dits.hellper.net/

E-mail: dgorhei@gmail.com

Telefon de contact: 0235  22748, 0235  22612

Regulament: regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Educaţie

     

     Obiectivul prioritar al Direcției Generale Educație este dezvoltarea unui sistem educaţional raional flexibil şi relevant, capabil să asigure accesul la toate nivelurile şi formele de învăţămînt. Creşterea calităţii procesului educaţional şi asigurarea unei oferte de formare şi dezvoltare profesională orientate spre schimbarea viziunii şi a practicilor educaţionale, racordat la particularităţile/necesităţile social-economice, demografice şi educaţionale locale.

         Obiective de bază: 

 • Aplicarea legislației și politicilor educaționale promovate de Ministerul Educației;
 • Modernizarea mecanismelor de responsabilizare administrativă, respectarea principiului de transparență, echitate și profesionalism;
 • Coordonarea domeniilor funcționale de intervenție managerială;
 • Creșterea eficienței cheltuirii banului public investit în educație, astfel încît resursele să fie direcționate pentru a îmbunătăți rezultatele învățării;
 • Asigurarea accesului la educația timpurie pentru toți copiii în vîrstă preșcolară;
 • Asigurarea dezvoltării durabile a sistemului educațional în vederea formării unei personalități integre;
 • Eficientizarea procedurilor de organizare și desfășurare a evaluărilor rezultatelor școlare la toate treptele de școlaritate;
 • Asigurarea unui proces educațional de calitate în treapta învățământ liceal;
 • Valorificarea potențialului creativ al elevilor prin intermediul activităților extradidactice;
 • Sporirea eficienței sistemului educațional;
 • Susținerea cadrelor didactice debutante. Promovarea interesului pentru dezvoltare profesională;
 • Sporirea accesului la educație de calitate pentru toți copii și tinerii, prin asigurarea unui mediu școlar și protectiv, prin consultarea elevilor și părinților în procesul de luare a deciziilor;
 • Asigurarea de șanse egale la învățătură pentru copii cu CES;

 

Date de contact:

Nr

d/o

Funcția Nume/prenume Telefon

serviciu

E-mail
1 Șef Direcție Silvia Mustovici 22748 dgorhei@gmail.com
2 Șef adjunct DGE a CR Aliona Nartea 22954 nartea.aliona@mail.ru
Serviciul resurse umane
3 Specialist principal Claudia Grosu 24743 claudiagrodu@mail.ru
Secția politic Educaționale și Management
4 Șef Secție Politici educaționale și management Rodica Agafian 24780 agafianr@gmail.com
5 Specialist principal Claudia Rojcov 32090 crojcov@gmail.com
6 Specialist principal Silvia Lozinschi 20752 silvialozinschi@yahoo.com
7 Specialist superior Oltea Covaș 23504 olteea@rambler.ru
Secția Management al Curriculumului și Formare Continucă
8 Șef secție Managementul Curricuumului și formare contină, specialist peincipal-metodist secția limba și comunicare Nelea Stan 20362 stanelea1@gmail.com
9 Specialist principal metodist Silvia Macarov 24864 silviamacarov@yahoo.com
10 Specialist principal metodist Stepanida Prisacari 24379 prisacari59@mail.ru
11 Specialist coordonator metodist Maria Obada 23509 obadamaria@mail.ru
12 Metodist Mihail Zara 33145 zara.mihail@mail.ru
13 Specialist coordonator metodist Iurie Voinov 20961 voinoviurie@yahoo.com
14 Specialist principal metodist Mariana Jioară 21707 tineret@mail.ru
15 Specialist principal metodist Lilia Raileanu 21707 crina_70@mail.ru
16 Specialist coordonator metodist Ana Iovanov 23504 anaivanov38@gmail.com
Serviciul Economico-financiar
17 Specialist principal

în economie

Olga Verega 32092 veregaolga13@gmail.com
Consiliul Raional a Sindicatului Educației și Științei
18 Președintele CR al SEȘ Simion Boțan 22692 simionb@mail.ru
19 Contabil Raisa Țurcan 22692 turcan_raisa@mail.ru
Serviciul Educației Timpurii
20 Specialist principal metodist pe problemele educației timpurii Svetlana Căpățină 23509 svetlanacapatina69@mail.ru
Contabilitatea
21 Contabil șef Tatiana Colun 21301 tcolun@mail.ru
22 Contabil Angela Cupcea 24787 cupcea.dge@mail.com
23 Contabil pe salariu Agripina Cucer 32092 agripina52@list.ru
24 Contabil Marcela Roșca 24787 marcela.rrr@bk.ru