01 din 11.01.2017 Cu privire la autoevaluarea sistemului de management
02 din 11.01.2017 Cu privire la instituirea comisiei pentru transmiterea unui autoturism de serviciu
03 din 12.01.2017 Cu privire la bilunarul pentru combaterea ;i profilaxia rabiei
04 din 17.01.2017 Cu privire la constituirea comisiei
06 din 19.01.2017 Cu privire la modificarea bugetului raional
07 din 16.01.2017 Cu privire la utilizarea automobilului de serviciu
08 din 25.01.2017 Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017
09 din 27.01.2017 Cu privire la anularea restrictiei pe boala de rabie
10 din 31.01.2017 Cu privire la instituirea comisiei de predare – primire
11 din 03.02.2017 Cu privire la instituirea echipei multidisciplinare
12 din 03.02.2017 Cu privire la instituirea comisiei
13 din 03.02.2017 Cu privire la aprobarea planului de ac’iuni
14 din 07.02.2017 Cu privire la unele ad[ug[ri modific[ri la activitatea rutelor
15 din 08.02.2017 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017
16 din 10.02.2017 Cu privire la anularea restric’iei pe boala rabiei
17 din 10.02.2017 Cu privire la inregistrarea AO „Clubul de Fotball al Școlii Sportive din Orhei”
19 din 14.02.2017 Cu privire la recepționarea și transportarea ajutorului umanitar
20 din 16 februarie 2017 Cu privire la recepționarea ajutorului umanitar
21 din 16.02.2017 Cu privire la completarea fondului arhivistic de stat
22 din 16.02.2017 Cu privire la instituirea comisiei de inventariere a lacurilor de acumulare, iazurilor din raionul Orhei
24 din 22.02.2017 Cu privire la unele adăugări, modificări la activitatea rutelor
25 din 24.02.2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
26 din 27.02.2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
27 din 02.03.2017 Cu privire la demersul Organizației Raionale Orhei a Partidului Democrat din Moldova
28 din 02.03.2017 Cu privire la unele modificări în programul de transport rutier raional
29 din 02.03.2017 Cu privire la instituirea comisiei
30 din 07.03.2017 Cu privire la convocarea Consiliului Raional în ședință ordinară
31 din 10.03.2017 Cu privire la asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice perioadei de primăvară – vară
32 din 10.03.2017 Cu privire la constituirea comisiei
33 din 10.03.2017 Cu privire la transmiterea unui autoturism de serviciu
34 din 14.03.2017 Cu privire la instituirea comisiei pentru verificarea activității Centrului „Speranța”
35 din 15.03.2017 Cu privire la constituirea comisiei
36 din 20.03.2017 Cu privire la desemnarea managerului local de proiect
37 din 21.03.2017 Cu privire la crearea comisiei de concurs
38 din 21.03.2017 Cu privire lanumirea persoanei responsabile pentru lucrările de construcție la obiectul „Gazoductul branșament de la s. Ivancea -Brănești-Furceni-Trebujeni”
39 din 23.03.2017 Cu privire la constituirea comisiei
40 din 23.03.2017 Cu privire la constituirea comisiei
41 din 24.03.2017 Cu privire la unele modificări în programul de transport rutier raional
42din 27.03.2017 Cu privire la abrogarea Dispoziției nr.05 din 19.01.2017 „Cu privire la corelarea bugetului raional”
43 din 31.03.2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
44 din 31.03.2017 Cu privire la Constituirea Comisiei
45 din 04.04.2017 Cu privire la desfășurarea Iarmarocului Sfintelor Sărbători de Paști
46 din 05.04.2017 Cu privire la pregătirea și desfășurarea aplicației „Ziua Protecției Civile” în cadrul instituțiilor de învățământ din raionul Orhei
47 din 05.04.2017 Cu privire la instituirea comisiei
48 din 10.04.2017 Cu privire la constituirea comisiei
49 din 10.04.2017 Cu privire la recepționarea și transportarea ajutorului umanitar
50 din 12.04.2017 Cu privire la instituirea comisiei de lucru pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii tradiționale de deschiderea sezonului de păstorit „Sună Tălăncuțele”
54 din 21.04.2017 Cu privire la convocarea Consiliului Raional în ședință extraordinară
55 din 25.04.2017 Cu privire la instituirea Comisiei raionale de evaluare a pagubelor cauzate de către înghețurile și ninsorile abundente
56 din 26.04.2017 Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziții
57 din 27.04.2017 Cu privire la unele modificări în programul de transport rutier raional
58 din 23.05.2017 Cu privire la instituirea comisiei raionale
59 din 07.06.2016 Cu instituirea grupului de lucru pentru achiziții
59 din 31.05.2017 Cu privire la asigurarea apărării împotriva incendiilor la taberele de odihnă a copiilor și în locurile de agrement, în fâșii forestiere și în apropiere de bazinele acvatice
60 din 31.05.2017 Cu privire la calendarul privind elaborarea proiectului bugetului raional pentru anul 2018 și a estimării pe anii 2019-2020
62 din 08.06.2017 Cu privire la aprobarea planului de acțiuni „Memorie, Onoare, Respect”
63 din 08.06.2017 Cu privire la constituirea comisiei
64 din 15.06.2017 Cu privire la aplicarea restricției pe boala de rabie
65 din 15.06.2017 Cu privire la constituirea comisiei
66 din 16.06.2017 Privind „Ziua portului popular”
67 din 16.06.2017 Cu privire la aprobarea obiectivelor politicii de administrare a datoriei
68 din 20.06.2017 Cu privire la efectuarea controlului complex al sistemului automatizat de înștiințare centralizată al protecției civile
69 din 22.06.2017 Cu privire la măsurile de prevenire a înecurilor la obiectivele acvatice în timpul sezonului estival
70 din 24.06.2017 Cu privire la recoltarea culturilor cerealiere de I grupă
71 din 27.06. 2017 Cu privire la instituirea comisiei pentru evaluarea pregătirii instituțiilor de învățământ preuniversitar și preșcolar din raion către noul an de studii 2017-2018
72 din 04.07.2017 Cu privire la convocarea Consiliului Raional în ședință ordinară
73 din 04.07.2017 Cu privire la instituirea grupului de lucru
74 din 04.07.2017 Cu privire la recepționarea și transportarea ajutorului umanitar
75 din 06.07.2017 Cu privire la constituirea Comisiei și stabilirea mărimii premiilor
76 din 20.07.2017 Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru totalizarea rezultatelor recoltării culturilor cerialiere de I grupă pentru anul 2017 la sărbătoarea „ultimul Snop”
78 din 27.07.2017 Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii profesionale „Ziua Constructorului 2017”
79 din 27.07.2017 Cu privire la abrogarea dispoziției nr.77 din 25 iulie 2017
80 din 31.07.2017 Cu privire la instituirea comisiei
81 din 03.08.2017 Cu privire la modificarea dispoziției nr65 din 15.06.2017
82 din 04.08.2017 Cu privire la utilizarea automobilului de serviciu
83 din10.08.2017 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017
84 din 16.08.2017 Cu privire la anularea restricției pe boala de rabie
85 din 22.08.2017 Cu privire la lansarea procesului de elaborare a proiectului bugetului raional pentru anul 2018 și a estimărilor pe anii 2019-2020
86 din 23.08.2017 Cu privire la efectuarea controlului complex al sistemului automatizat de înștiințare centralizată al protecției civile
87 din 29.08.2017 Cu privire la instituirea cadrelor de conducere la protecția civilă
88 din 29.08.2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
89 din 29.08.2017 Cu privire la aplicarea restricției pe boala de rabie
90 din 04.09.2017 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017
91 din 06.09.2017 Cu privire la instituirea comisiei de lucru pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii „Ziua Națională a Vinului 2017”, ediția a 18-a
92 din 07.09.2017 Cu privire la contituirea grupului de lucru pentru verificarea volumelor executate la obiectul „Gazoductul Branșament de la s. Ivancea spre Brănești-Furceni-Trebujeni, rl Orhei”
93 din 08.09.2017 Cu privire la recepționarea și transportarea ajutorului umani
94 din 11.09.2017 Cu privire la instituirea cadrelor de conducere la protecția civilă
95 din 11.09.2017 Cu privire la unele modificări în programul de transport rutier raional
96 din 11.09.2017 Cu privire la unele modificări în programul de transport rutire raional
97 din 13.09.2017 Cu referire la totalurile Concursului raional „Pedagogul Anului”
98 din 18.09.2017 Cu privire la nominalizarea persoanelor în comisia de predare-primire a bunurilor imobile în comodat
99 din 20.09.2017 Cu privire la instituirea comisiei de lucru
100 din 21.09.2017 Cu privire la înregistrarea Statutului Asociației Obștești „MIC-ARTA”
101 din 25.09.2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
102 din 26.09.2017 Cu privire la instruirea cadrelor de conducere în domeniul protecției civile
103 din 27.09.2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
104 din 29.09.2017 Cu privire la modificarea dispoziției ne.154-d din 03 decembrie 2015
105 din 02.10.2017 Cu privire la nominalizarea persoanelor în comisia de transportare a abunurilor
106 din 03.10.2017 Cu privire la desemnarea dnei Silvia Mustovici
107 din 04.10.2017 Cu privire la unele modificări în programul de transport rutier raional
108 din 09.10.2017 Cu privire la unele responasbilități
109 din 10.10.2017 Cu privire la unele modificări în programul de transport raional
110 din 10.10.2017 Cu privire la unele modificări în programul de transport rutier raional
111 din 10.10.2017 Cu privire la transmitarea bunurilor materiale
112 din 12.10.2017 Cu privire la constituirea grupului de lucru
113 din 16.10.2017 Cu privire la radierea asociatiei obstesti
114 din 17.10.2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
115 din 17.10.2017 Cu privire la numirea persoanei responsabile de colaborarea cu Fonsul de Investitii Sociale din RM
116 din 18.10.2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
117 din 20.10.2017 Cu privire la unele modific[ri ]n programul de transport rutier raional
118 din 26.10.2017 Cu privire la instruirea cadrelor de conducere la protectia civila
119 din 26.10.2017 Cu priviore la modificarea bugetului raional pe anul 2017
120 din 31.10.2017 Cu privire la instruirea cadrelor de conducere la protec’ia civila
121 din 31.10.2017 Cu privire la unele modificari in programul de transport rutier raional
122 din 31.10.2017 Cu privire la organizarea dialogului public tematic
123 din 02.11.2017 Cu privire la asigurarea masurilor impotriva incendiilor in perioada rece a anului 2017-2018
124 din 02.11.2017 Cu privire la instituirea comisiei de lucru
125 din 06.11.2017 Cu privire la convocarea Consiliului Raional in sedinta ordinara
126 din 10.11.2017 Cu privire la instituirea comisiei
127 din 13.11.2017 Cu privire la desfasurarea intrunirii instructiv – metodice de totalizare a activitatii pentru anul 2017
128 din 15.11.2017 Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru organizarea si desfasurarea Ziua lucratorului din agricultura si industria prelucratoare
129 din 16.11.2017 Cu privire la aplicarea restrictiei pe boala de rabie
130 din 17.11.2017 Cu privire la instituirea cadrelor de conducere la protectia civila
131 din 20.11.2017 Cu privire la inaintarea proiectului bugetului raional pe anul 2018
132 din 21.11.2017 Cu privire la instituirea comisiei de lucru
133 din 21.11.2017 Cu privire la constituirea grupului de lucru
134 din 27.11.2017 Cu privire la instituirea comisiei
135 din 04.12.2017 Cu privire la convocarea Consiliului Raional in sedinta ordinara
136 din 04.12.2017 Cu privire la transmiterea bunurilor materiale
137 din 06.12.2017 Cu privire la instituirea grupului de lucru
138 din 08.12.2017 Cu privire la aplicarea restrictiei pe boala de Pesta Porcina Africana
139 din 13.12.2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
140 din 13.12.2017 Cu privire la instituirea grupului de lucru
141 din 20.12.2017 Cu privire la instituirea comisiei
142 din 20.12.2017 Cu privire la instituirea comisiei
143 din 21.12.2017 Cu privire la convocarea Consiliului Raional in sedinta extraordinara
144 din 26.12.2017 Cu privire la anularea restrictiei pe boala de rabie
145 din 27.12.2017 Cu privire la asigurarea apararii impotriva incendiilor si protectiei civile in perioada desfasurarii sarbatorilor de iarna 2017 -2018