01 din 05.01 2018 Cu privire la constituirea grupului de lucru
02 din 09.01.2018 Cu privire la constituirea comisiei de evidenta si evaluare a cadourilor
03 din 09.01.2018 Cu privire la instituirea comisiei
04 din 09.01.2018 Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de accesul la informatie de interes public
05 din 10.01.2018 Cu privire la instituirea comisiei
06 din 15.01.2018 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de inregistrarea declaratiilor privind conflictele de interese reale
07 din 17.014.2018 Cu privire la planificarea masurilor de pregatire a protectiei civile pentru anul 2018
08 din 17.01.2018 Cu privire la inregistrarea modificarilor in statutul Asociatiei Obstesti
09 din 19.01.2018 Cu privire la instituirea cimisiei
10 din 24.01.2018 Cu privire la inregistrarea modificarii in Registrul Asociatiei Obstesti
11 din 25.01.2018 Cu privire la anularea restrictiei pe boala de rabie
12 din 29.01.2018 Cu privire la instituirea comisiei
13 din 30.01.2018 Cu privire la completarea Fondului arhivistic de Stat
14 din 31.01.2018 Cu privire la instruirea cadrelor de conducere la protectia civila
15 din 02.02.2018 Cu privire la convocarea Consiliului Raional Orhei in sedinta extraordinara
16 din 02.02.2018 Cu privire la receptionarea si transportarea ajutorului umanitar
17 din 05.02.2018 Cu privire la instituirea Comisiei
18 din 06.02.2018 Cu privire la instituirea Comisiei
19 din 08.02.2018 Cu privire la aplicarea restrictiei pe boala de rabie
20 din 08.02.2018 Cu privire la unele modificari in programul de transport rutier raional
21 din 12.02.2018 Cu privire la aplicarea restrictiei pe boala de rabie
22 din 14.02.2018 Cu privire la instruirea cadrelor de conducere la protectia civila
23 din 19.02.2018 Cu privire la receptionarea si transportarea ajutorului umanitar
24 din 20.02.2018 Cu privire l;a modificarea dispozitiei nr. 105 din 02.10.2017
25 din 20.02.2018 Cu privire la modificarea dispozitiei nr 56 din 26.04.2017
26 din 26.02.2018 Cu privire la totalurile concursului raional Pedagogul anului
27 din 01.03.2018 Cu privire la convocarea Consiliului Raional in sedinta extraordinara
28 din 13.03.2018 Cu privire la modificarea dispoziției nr 20 din 08.02.2018
29 din 16.03.2018 Cu privire la înregistrarea Statutului Asociației Obștești „Aripile Vântului”
30 din 16.03.2018 Cu privire la unele modific[ri ]n programul de transport rutier
31 din 21.03.2018 Cu privire la instituirea comisiei
32 din 21.03.2018 Cu privire la unele modificări în programul de transport rutier raional
33 din 22.03.2018 Cu privire la aplicarea restricției pe boala de rabie
34 din 27.03.2018 Cu privire la unele modificări în programul de transport rutier raional
35 din 28.03.2018 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2018
36 din 29.03.2018 Cu privire la instituirea grupului de lucru
37 din 29.03.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”
38 din 02.04.2018 Cu privire la calendarul privind elaborarea proiectului bugetului raional pentru anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2021
39 din 04.04.2018 Cu privire la abrogarea dispoziției nr 062-d din 15.07.2015 și instituirea Comisiei raionale pentru reglementarea activității transportului auto de călători și bagaje
40 din 10.04.2018 Cu privire la aplicarea restrictiei pe boala de rabie
41 din 10.04.2018 Cu privire la anularea restricției pe boala de rabie
42 din 12.04.2018 Cu privire la controlul procesului de instituire la protecția civilă
43 din 12.04.2018 Cu privire la inregistrarea modificărilor în Statutul Asociației Obștești „Agenția Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei”
44 din 16.04.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
45 din 16.04.2018 Cu privire la anularea restricției pe boala de rabie
46 din 24.04.2018 Cu privire la convocarea Consiliului Raional Orhei în ședință ordinară
47 din 26.04.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
48 din 26.04.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea etapei regionale a Școlii securității pentru copii
49 din 26.04.2018 Cu privire la efectuarea misiunii de audit intern
50 din 26.04.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
51 din 26.04.2018 Cu privire la unele modificări în programul de transport rutier raional
52 din 26.04.2018 Cu privire la înregistrarea Statutului Asociației Obștești „Camera Tinerilor Antreprenori – JCI Orhei
53 din 27.04.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
54 din 27.04.2018 Cu privire la aprobarea Borderoul documentelor prezentate spre examinare pentru finanțare
55 din 03.05.2018 Cu privire la modificarea dispoziției 39 din 04.04.2018
56 din 04.05.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
57 din 10.05.2018 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2018
58 din 11.05.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financare
59 din 14.05.2018 Cu privire la modificarea deispoziției
60 din 25.05.2018 Cu privire la constituirea grupului de lucru
61 din 25.05.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
62 din 28.05.2018 Cu privire la instituirea comisiei
63 din 28.05.2018 Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către direcțiile și secțiile Consiliului Raiona
64 din 28.05.2018 Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către direcțiile și secțiile Consiliului raional
65 din 28.05.2018 Cu privire la reglementarea autoturismelor de serviciu de către direcțiile și secțiile Consiliului Raional
66 din 28.05.2018 Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către direcțiile și secțiile Consiliului Raional
67 din 28.05.2018 Cu privire la aigurarea apărării împotriva incendiilor la taberele de odihnă a copiilor
68 din 30.05.2018 Cu privire la măsurile de profilaxie a cazurilor de înec pe perioada sezonului estival
69 din 08.06.2018 Cu privire la anularea restricției bolii de rabie
70 din 11.06.2018 Cu privire la pregătirea și desfășurarea aplicației demonstrative la protecția civilă în raionul Orhei
71 din 11.06.2018 Cu privire la transmitarea bunurilor materiale
72 din 14.06.2018 Cu privire la instituirea Comisiei
3 din 15.06.2018 Cu privire la efectuarea controlului complex al sistemului automatizat de înștiințare centralizată al prtecției civile
74 din 18.06.2018 Cu privire la recepționarea și transportarea ajutorului umanitar
75 din 19.06.2018 Privind Ziua portului Popular
76 din 21 iunie 2018 Cu privire la recoltarea culturilor cerialiere de I grupă
77 din 27.06.2018 Cu privire la alicarea mijloacelor financiare
78 din 29.06.2018 Cu privire la instituirea Comisiei de lucru
9 din 03.07.2018 Cu privire la convocarea Consiliului Raional în ședință ordinară
80 din 05.07.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
81 din 08.07.2018 Cu privire la numirea persoanei responsabile pentru lucrări de reparație a drumurilor publice locale din raionul Orhei pentru anul 2018
82 din 13.07.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
83 din 20.07.2018 Cu privire la aplicarea restricției pe boala de rabie
84 din 25.07.2018 Cu privire la instituirea comisiei
85 din 28.07.2018 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de monitorizarea gestionării patrimoniului public raional
86 din 06.08.2018 Cu privire la aplicarea restricției pe boala de rabie
87 din 07.08.2018 Cu privire la constituirea grupului de lucru
88 din 13.08.2018 Cu privire la instituirea comisiei
89 din 13.08.2018 Cu privire la implementarea planului local anticorupție pentru perioada – semestrul I al anului 2018
90 din 14.08.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
91 din 17.08.2018 Cu privire la instituirea Comisiei
92 din 21.08.2018 Cu privire la solicitarea finanțării din partea Consiliului Județean Neamț
93 din 22.08.2018 Cu privire la unele modificări în programul de transport rutier raional
94 din 03.09.2018 Cu privire la nominalizarea persoanelor în comisia de transmitere a bunurilor imobile
95 din 04.09.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
96 din 05.09.2018 Cu privire la efectuarea misiunii de audit intern
97 din 10.09.2018 Cu privire la inițierea formării prin separare a bunului imobil, teren
98 din 10.09.2018 Cu privire la instituirea comisiei de lucru pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii „Ziua Națională a Vinului 2018”
99 din 10.09.2018 Cu privire la instituirea comisiei
100 din 11.09.2018 Cu privire la convocarea Consiliului Raional în ședință ordinară
101 din 12.09.2018 Cu privire la constituirea comisiei și stabilirea mărimii premiilor
102 din 13.09.2018 Cu priviore la lansarea procesului de elaborare a proiectului bugetului raional pentru anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2021
103 din 13.09.2018 Cu privire la instituirea Comisiei
104 din 17.09.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
105 din 17.09.2018 Cu privire la instituirea comisiei
106 din 17.09.2018 Cu privire la anularea restricției bolii de rabie
107 din 21.09.2018 Cu privire la instruirea cadrelor de conducere la protecția civilă
108 din 21.09.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
109 din 26.09.2018 Cu privire la abrogarea dispoziției
110 din 26.09.2018 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2018
111 din 26.09.2018 Cu privire la unele responsabilități
112 din 29.09.2018 Cu privire la unele modificări în programul de transport rutier raional
113 din 29.09.2018 Cu privire la modificările dispoziției nr. 015-d din 17.09.2016
114 din 29.09.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
115 din 02.10.2018 Cu privire la componența Echipei Multidisciplinare teritoriale Orhei
116 din 03.10.2018 Cu privire la recepționarea și transportarea ajutorului umanitar
117 din 03.10.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
118 din 03.10.2018 Cu privire la anularea restricției bolii de rabie
119 din 04.10.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
120 din 04.10.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
121 din 11.10.2018 Cu privire la aplicarea restricției pe boala de pasteureloză la păsări
122 din 15.10.2018 Cu privire la desemnarea persoanei
123 din 23.10.2018 cu privire la alocarea mijloacelor financiare
124 din 26.10.2018 Cu privire la unele modificări în programul de transport rutier raional
125 din 26.10.2018 Cu privire la recepționarea și transportarea ajutorului umanitar
126 din 26.10.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
127 din 26.10.2018 Cu privire la nominalizarea persoanelor în comisia de transmitere a bunurilor materiale
128 din 26.10.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
129 din 26.10.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
130 din 26.10.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
131 din 26.10.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
132-n din 02.11.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
133-n din 09.11.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
134-n din 09.11.2018 Cu privire la premierea echipelor din cadrul Cupei Raionului Orhei la fotbal, ediția 2018
135-n din 09.11.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea activității dedicate Zilei Naționale a Tineretului
136-n din 14,11,2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea Turneului raional la lupta Națională „VOIEVOD” 2018
137-n din 15.11.2018 Cu privire la modificarea dispoziției nr. 94 din 03.09.2018
138-n din 15.11.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea „Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare
139-n din 16.11.2018 Cu privire la aplicarea restricției pe boala de rabie
40-n din 21.11.2018 Cu privire la organizarea ;i desf[;urarea Conferin’ei motiva’ionale Motivat.OR
141-n din 23.11.2018 Cu privire la instituirea comisiei
142-n din 23.11.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea Turneului la Înot
143-n din 26.11.2018 Cu privire la organizarea și defășurarea Campionatului Școlii de Sport Raionale Orhei la pregătirea fizică generală
144-n din 27.11.2018 Cu privire la efectuarea misiunii de audit intern
145-n din 27.11.2018 Cu privire la convocarea Consiliului raional în ședință ordinară
146-n din 29.11.2018 Cu privire la asigurarea apărării împotriva incendiilor în perioada rece a anului 2018-2019
147-n din 03.12.2018 Cu privire la instituirea grupului de implementare a instruc’iunilor
148-n din 03.12.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea activității Gala Programurilor de Garnturi Mici 2018
149-n din 06.12.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea Orientarea Vocațională
150-n din 06.12.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea Ședinței Consiliului Raional de Tineret
151-n din 06.12.2018 Cu privire la instituirea Comisiei de casare
152-n din 06.11.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea activității Gala Raională a Voluntarilor 2018
153-n din 08.11.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
154-n din 08.12.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
155-n din 10.12.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea Ședinței Consiliului raional de Tineret
156-n din 10.12.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea Ședinței Consiliului Raional de Tineret
157-n din 10.12.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea Orientarea Vocațională
158-n din 10.12.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea Ședinței de instruire a voluntarilor și partenerilor
159-n din 10.12.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea activității Let,s debate
160-n din 10.12.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea activității Gala raională a voluntarilor 2018
161-n din 10.12.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea Atelierului educativ pentru părinți Fără palme
162-n din 10.12.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea Atelierului educativ pentru părinți Fără palme
163-n din 10.12.2018 Cu privire la premierea sportivilor și a echipelor
164-n din 12.12.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea activității Gala performanțelor în domeniul sportului 2018
165-n din 12.12.2018 Cu privire la donație
166-n din 12.12.2018 Cu privire la instituirea comisiei de transmitere a bunurilor materiale
167-n din 12.12.2018 Cu privire la instituirea comisiei de transmitere a bunurilor materiale
168-n din 12.12.2018 Cu privire la desfășurarea ședinței de instituire și elaborare a bugetului
169-n din 12.12.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea Ședinței Consiliului Raional de Tineret
170-n din 12.12.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
171-n din 14.12.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea activității Cubul de liderism Ferestre spre TINEri
172-n din 15.12.2018 Cu privire la instituirea comisiei de transmitere a bunurilor materiale
173-n din 15.12.2018 Cu privire la instituirea Comisiei de transmitere a bunurilor materiale
174-n din 17.12.2018 Cu privire la editatrea Strategiei Raionale de Tineret 2019-2023
176-n din 20.12.2018 Cu privire la abrogarea dispozitiei
178-n din 26.12.2018 Cu privire la abrogarea dispozitiei
179-n din 26.12.2018 Cu privire la anularea restricției pe boala de pasteureloză la păsări
180-n din 26.12.2018 Cu privire la planificarea măsurilor de pregătire a protecției civile pentru anul 2019 în raion, primării, servicii și obiectivele economiei naționale
181-n din 26.12.2018 Cu privire la aprobarea regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului de performanță a personalului din cadrul subdiviziunilor Consiliului Raional Orhei