Dispozitia-nr.001-din-04.01.2016
dispozitia-nr.002-din-11.01.2016
dispozitia-nr.003-din-11.01.2016
Dispozitia-nr.004-d-din-22.01.2016
dispozitia-nr.005-d-din-26.01.2016
dispozitia-006-d-din-27.01.2016
dispozitia-nr.007-d-din-01.02.2016
dispozitia-008-d-din-05.02.2016

DispoziE?ie-nr.-009-d-din-08.02.2016-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-de-desfA?E?urare-a-Spartachiadei-din-or.-Orhei-ediE?ia-2016
DispoziE?ie-nr.-010-d-din-08.02.2016-Cu-privire-la-aprobarea-Politicii-de-contabilitate
DispoziE?ie-nr.-011-d-din-09.02.2016-Cu-privire-la-anulare-restricE?iei-pe-boala-de-rabie
DispoziE?ie-nr.-012-d-din-09.02.2016-Cu-privire-la-instituirea-Comisiei-teritoriale-extraordinare-de-sA?nA?tate
DispoziE?ie-nr.-013-d-din-12.02.2016-Cu-privire-la-unele-adA?ugA?ri-modificA?ri-la-activitatea-rutelor
DispoziE?ie-nr.-014-d-din-16.02.2016-Cu-privire-la-transmiterea-unor-bunuri-materiale
DispoziE?ie-nr.-015-d-din-17.02.2016-Cu-privire-la-componenE?a-Comisiei-multidisciplinare-pentru-protecE?ia-drepturilor-persoanelor-A®n-dificultate
DispoziE?ie-nr.-017-d-din-24.02.2016-Cu-privire-la-utilizarea-automobilului-de-serviciu
DispoziE?ie-nr.-018-d-din-26.02.2016-Cu-privire-la-transmitere
DispoziE?ie-nr.-019-d-din-26.02.2016-Cu-privire-la-transmitere
DispoziE?ie-nr.-020-d-din-26.02.2016-Cu-privire-la-transmitere
DispoziE?ie-nr.-021-d-din-09.03.2016-Cu-privire-la-completarea-Fondului-arhivistic-de-Stat
DispoziE?ie-nr.-022-d-din-10.03.2016-Cu-privire-la-asigurarea-mA?surilor-de-apA?rare-A®mpotriva-incendiilor
DispoziE?ie-nr.-023-d-din-11.03.2016-Cu-privire-la-modificarea-componenE?ei-grupului-de-lucru-pentru-achiziE?ii
DispoziE?ie-nr.-024-d-din-12.03.2016-Cu-privire-la-instituirea-Comisiei-de-atestare
DispoziE?ie-nr.-025-d-din-18.03.2016-Cu-privire-la-constituirea-Consiliului-consultativ-al-AOFM-raionul-Orhei
DispoziE?ie-nr.-026-d-din-18.03.2016-Cu-privire-la-modificarea-DispoziE?iei-nr-172-d
DispoziE?ie-nr.-027-d-din-21.03.2016-Cu-privire-la-convocarea-Consiliului-Raional-A®n-E?edinE?A?-extraordinarA?
DispoziE?ie-nr.-028-d-din-21.03.2016-Cu-privire-la-instituirea-comisiei-de-recepE?ie-la-terminarea-lucrA?rilor
DispoziE?ie-nr.-029-d-din-21.03.2016-Cu-privire-la-modificarea-componenE?ei-comisiei-pentru-problemele-victimelor-represiunilor-politice
DispoziE?ie-nr.-030-d-din-24.03.2016-Cu-privire-la-constituirea-comisiei-raionale-pentru-verificarea-condiE?iilor-tehnice-a-bazinilor-acvatice
DispoziE?ie-nr.-031-d-din-24.03.2016-Cu-privire-la-instituirea-comisiei
DispoziE?ie-nr.-032-d-din-28.03.2016-Cu-privire-la-mA?surile-de-organizare-E?i-repartizare-A®n-primA?rii-a-bunurilor-materiale
DispoziE?ie-nr.-033-d-din-29.03.2016-Cu-privire-la-combaterea-aerianA?-a-dA?unA?torilor-pA?durii
DispoziE?ie-nr.-034-d-din-29.03.2016-Cu-privire-la-instituirea-comisiei
DispoziE?ie-nr.-035-d-din-29.03.2016-Cu-privire-la-instituirea-grupului-de-lucru
DispoziE?ie-nr.-036-d-din-29.03.2016-Cu-privire-la-instituirea-comisiei
DispoziE?ie-nr.-038-d-din-01.04.2016-Cu-privire-la-sistarea-sezonului-de-A®ncA?lzire
DispoziE?ie-nr.-039-d-din-04.04.2016-Cu-privire-la-alocarea-mijloacelor-financiare
DispoziE?ie-nr.-040-d-din-04.04.2016-Cu-privire-la-instituirea-comisiei-de-evaluare-a-clA?dirii
DispoziE?ie-nr.-041-d-din-05.04.2016-Cu-privire-la-constrolul-procesului-de-instruire-la-protecE?ia-civilA?
DispoziE?ie-nr.-042-d-din-12.04.2016-Cu-privire-la-instituirea-grupurilor-de-lucru
DispoziE?ie-nr.-043-d-din-13.04.2016-Cu-privire-la-instruirea-cadrelor-de-conducere-la-protecE?ia-civilA?
DispoziE?ie-nr.-045-d-din-27.04.2016-Cu-privire-la-instituirea-grupului-de-lucru-pentru-organizarea-inspectA?rilor-comune-privind-protecE?ia-inspectA?rilor-comune-privind-protecE?ia-resurselor-piscicole
DispoziE?ie-nr.-046-d-din-27.04.2016-Cu-privire-la-radierea-instituE?iilor-publice-2
DispoziE?ie-nr.-047-d-din-05.05.2016-Cu-privire-la-instruirea-cadrelor-conducere-la-protecE?ia-civilA?
DispoziE?ie-nr.-048-d-din-10.05.2016-Cu-privire-la-calendarul-privind-elaborea-proiectului-bugetuluiraional-2017
DispoziE?ie-nr.-049-d-din-12.05.2016-Cu-privire-la-efectuarea-misiunilor-de-audit-intern
DispoziE?ie-nr.-050-d-din-13.05.2016-Cu-privire-la-instruirea-cadrelor-conducere-la-protecE?ia-civilA?-2
DispoziE?ie-nr.-051-d-din-13.05.2016-Cu-privire-la-constituirea-Comisiei-de-examinare-a-sectorului-cu-pericol-de-alunecA?ri-de-teren-din-s.-Chiperceni
DispoziE?ie-nr.-052-d-din-13.05.2016-Cu-privire-la-asigurareaapA?rA?rii-A®mpotriva-incendiilor-la-taberele-de-odihnA?-a-copiilor
DispoziE?ie-nr.-053-d-din-13.05.2016-Cu-privire-la-instituirea-comisiei
DispoziE?ie-nr.-054-d-din-19.05.2016-a??Cu-privire-la-A®nregistrarea-adresei-juridice-al-AO-Autodroma??
DispoziE?ie-nr.-055-d-din-19.05.2016-a??Cu-privire-la-unele-adA?ugA?ri-modificA?ri-la-activitatea-rutelor-a??
DispoziE?ie-nr.-056-d-din-06.06.2016-a??Cu-privire-la-alocarea-mijloacelor-financiare-a??
DispoziE?ie-nr.-057-d-din-07.06.2016-a??Cu-privire-la-instituirea-comisiei-pentru-Examinarea-cazurilor-de-deces-infantil-a??
DispoziE?ie-nr.-058-d-din-07.06.2016-a??Cu-privire-la-instituirea-grupuluide-lucru-pentru-achiziE?ii-a??
DispoziE?ie-nr.-059-d-din-07.06.2016-a??Cu-privire-la-instituirea-grupului-de-lucru-pentru-achiziE?iia??
DispoziE?ie-nr.-060-d-din-15.06.2016-a??Cu-privire-la-recoltarea-culturilor-cerealiere-de-I-grupA?a??
DispoziE?ie-nr.-061-d-din-15.06.2016-a??Cu-privire-la-instituirea-grupurilor-de-lucrua??
DispoziE?ie-nr.-062-d-din15.06.2016-a??Cu-privire-la-instituirea-comisieia??
DispoziE?ie-nr.-063-d-din15.06.2016-a??Cu-privire-la-efectuarea-controlului-complex-al-sistemului-centralizat-de-A®nE?tiinE?are-E?i-transmisiuni-al-protecE?iei-civile-a-raionului-Orheia??
DispoziE?ie-nr.-064-d-din17.06.2016-a??Privind-Ziua-Portului-Populara??
DispoziE?ie-nr.-065-d-din17.06.2016-a??Cu-privire-la-modificarea-bugetului-raional-pe-anul-2016a??
DispoziE?ie-nr.-066-d-din-21.06.2016-a??Cu-privire-la-asigurarea-securitA?E?ii-contra-incendiilor-A®n-perioada-pregA?tirii-E?i-desfA?E?urA?rii-campaniei-de-recoltare-din-anul-2016a??
DispoziE?ie-nr.-067-d-din-28.06.2016-a??Cu-privire-la-convocarea-Consiliului-Raional-A®n-E?edinE?a-ordinarA?a??
DispoziE?ie-nr.-068-d-din-29.06.2016-a??Cu-privire-la-mA?surile-de-profilaxie-a-A®necurilor-la-bazinele-acvatice-A®n-timpul-sezonului-estivala??
DispoziE?ie-nr.-069-d-din-30.06.2016-a??Cu-privire-la-prezentarea-materialelor-pentru-E?edinE?a-consiliului-raionala??
DispoziE?ie-nr.-070-d-din-01.07.2016-a??Cu-privire-la-instruirea-cadrelor-de-conducere-la-protecE?ia-civilA?a??
DispoziE?ie-nr.-071-d-din-01.07.2016-a??Cu-privire-la-instruirea-cadrelor-de-conducere-la-protecE?ia-civilA?a??
DispoziE?ie-nr.-072-d-din-05.07.2016-a??Cu-privire-la-organizarea-E?i-funcE?ionarea-Echipei-Mobile-din-cadrul-BCIS-Orheia??
DispoziE?ie-nr.-073-d-din-11.07.2016-a??Cu-privire-la-instruirea-cadrelor-de-conducere-la-protecE?ia-civilA?a??
DispoziE?ie-nr.-074-d-din-11.07.2016-a??Cu-privire-la-alocarea-mijloacelor-financiarea??
DispoziE?ie-nr.-075-d-din-11.07.2016-a??Cu-privire-la-desfA?E?urarea-ExpoziE?iei-TA®rg-a-crescA?torilor-de-ovine-E?i-caprine-ediE?ia-a-IV-a-nivel-naE?ionala??
DispoziE?ie-nr.-076-d-din-12.07.2016-a??Cu-privire-la-alocarea-mijloacelor-financiarea??
DispoziE?ie-nr.-077-d-din-19.07.2016-a??Cu-privire-la-membrii-Comisiei-Teritoriale-pentru-consultA?ri-E?i-negocieri-colectivea??
DispoziE?ie-nr.-078-d-din-20.07.2016-a??Cu-privire-la-instruirea-comisiei-de-lucrua??
DispoziE?ie-nr.-079-d-din-25.07.2016-a??Cu-privire-la-crearea-comisiei-de-concursa??
DispoziE?ie-nr.-080-d-din-26.07.2016-a??Cu-privire-la-instituirea-comisieia??
DispoziE?ie-nr.-081-d-din-28.07.2016-a??Cu-privire-la-constituirea-grupului-de-lucru-pentru-organizarea-E?i-desfA?E?urarea-sA?rbA?torii-profesionale-Ziua-Constructorului-2016a??
DispoziE?ie-nr.-082-d-din-01.08.2016-a??Cu-privire-la-constituirea-grupului-raional-pentru-totalizarea-rezultatelor-recoltA?rii-culturilor-cerealiere-de-I-grupA?-pentru-anul-2016-la-sA?rbA?t-Ultimul-snopa??
DISPOZITIE083
DispoziE?ie-nr.-084-d-din-02.08.2016-a??Cu-privire-la-anularea-carantinei-pe-boala-Loca-EuropeanA?-la-albinea??
DispoziE?ie-nr.-085-d-din-08.08.2016-a??Cu-privire-la-acordarea-premiilor-de-performanE?A?-elevilor-dotaE?ia??
DispoziE?ie-nr.-086-d-din-08.08.2016-a??Cu-privire-la-constituirea-comisiei-E?i-stabilirea-mA?rimii-premiilor-a??
DispoziE?ie-nr.-087-d-din-08.08.2016-a??Cu-privire-la-acordarea-premiilora??
DispoziE?ie-nr.-088-d-din-11.08.2016-a??Cu-privire-la-alocarea-mijloacelor-financiarea??
DispoziE?ie-nr.-089-d-din-12.08.2016-a??Cu-privire-la-convocarea-Consiliului-Raional-A®n-E?edinE?A?-extraordinarA?a??
DispoziE?ie-nr.-90-d-din-16-august-2016-Cu-privire-la-A®nregistrarea-statutului-asociaE?iei-obE?teE?ti-Pro-Talent
DispoziE?ie-nr.-91-d-din-18-august-2016-Cu-privire-la-iniE?ierea-parteneriatului-A®n-cadrul-concursului-de-selectare-a-proiectelor-de-dezvoltare-regionalA?-pentru-perioada-anilor-2017-2020
DispoziE?ie-nr.-92-d-din-18-august-2016-Cu-privire-la-iniE?ierea-parteneriatului-A®n-cadrul-concursului-de-selectare-a-proiectelor-de-dezvoltare-regionalA?-pentru-perioada-anilor-2017-2020
DispoziE?ie-nr.-93-d-din-22-august-2016-Cu-privire-la-instituirea-comisiei-pentru-situaE?ii-excerpE?ionale-a-raionului-Orhei
DispoziE?ie-nr.-94-d-din-23-august-2016-Cu-privire-la-participarea-echipei-de-fotbal-la-jocuri-amicale-A®n-or.ChiE?inA?u
DispoziE?ie-nr.-95-d-din-23-august-2016-Cu-privire-la-participarea-echipei-de-fotbal-la-jocuri-amicale-A®n-or.ChiE?inA?u
DispoziE?ie-nr.-96-d-din-23-august-2016-Cu-privire-la-participarea-echipei-A®n-campionatul-Republicii-Moldova-de-fotbal-A®n-or.-Tiraspol
DispoziE?ie-nr.-97-d-din-26-august-2016-Cu-privire-la-instruirea-cadrelor-din-conducere-la-protecE?ia-civilA?
DispoziE?ie-nr.-99-d-din-05-septembrie-2016-Cu-privire-la-alocarea-mijloacelor-financiare
DispoziE?ie-nr.-100-d-din-06-septembrie-2016-Cu-privire-la-alocarea-mijloacelor-financiare
DispoziE?ie-nr.-101-d-din-07-septembrie-2016-Cu-privire-la-lichidarea-curselor
DispoziE?ie-nr.-102-d-din-12-septembrie-2016-Cu-privire-la-instituirea-comisiei-de-lucru-pentru-organizarea-E?i-desfA?E?urarea-sA?rbA?torii-Ziua-NaE?ionalA?-a-Vinului-2016
DispoziE?ie-nr.-103-d-din-13-septembrie-2016-Cu-privire-la-instruirea-cadrelor-de-conducere-la-protecE?ia-civilA?
DispoziE?ie-nr.-104-d-din-13-septembrie-2016-Cu-privire-la-desfA?E?urarea-antrenamentului-instituE?iilor-E?i-laboratoarelor-ReE?elei-NaE?ionale-de-Observare-E?i-Control-de-Laborator
DispoziE?ie-nr.-105-d-din-13-septembrie-2016-Cu-privire-la-lansarea-procesului-de-elaborare-a-proiectului-bugetului-raional-pentru-anul-2017-E?i-a-estimA?rilor-pe-anii-2018-2019
DispoziE?ie-nr.-106-d-din-13-septembrie-2016-Cu-privire-la-Cuantumul-lunar-a-mijloacelor-financiare-pentru-convorbirile-telefonice-de-serviciu
DISPOZITIE107
DispoziE?ie-nr.-108-d-din-23-septembrie-2016-Cu-privire-la-unele-adA?ugA?ri-modificA?ri-la-activitatea-rutelor
DispoziE?ie-nr.-109-d-din-27-septembrie-2016-Cu-privire-la-componenE?a-comisiei-teritoriale-Orhei-pentru-combaterea-traficului-de-fiinE?e-umane
DispoziE?ie-nr.-110-d-din-27-septembrie-2016-Cu-privire-la-instituirea-comisiei
DispoziE?ie-nr.-111-d-din-28-septembrie-2016-Cu-privire-la-organizarea-E?i-desfA?E?urarea-AcE?iunii-Europene-SA?ptA?mA®na-MobilitA?E?ii-Europene-cu-genericul-A?n-oraE?-fA?rA?-automobilul-meu
DispoziE?ie-nr.-112-d-din-29-septembrie-2016-Cu-privire-la-unele-responsabilitA?E?i
DispoziE?ie-nr.-113-d-din-06-octombrie-2016-Cu-privire-la-instruirea-cadrelor-de-conducere-la-protecE?ia-civilA?
DispoziE?ie-nr.-114-d-din-07-octombrie-2016-Cu-privire-la-constituirea-comisiei
Dispozitie-nr.132-d-din-23-octombrie