—————–2019————————————

—————–2018————————————

—————–2017————————————

Informatie_cu_privire_la_executarea_deciziilor_Consiliului_Raiona_adoptate_in_anul_2017

Dispoziție 04 din 9.01.2018 Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de accesul la informa’ie de interes public

Proces Verbal al Ședinței Comitetului Sindical al I.P Grădinița nr.4 „CLOPOȚEL”, Orhei

Scrisoare deschisă părinții grupului – creșă „Buburuza”

Notă informativă cu privire la petiția anonimă în legătură cu activitatea IMSP Spitalul Raional Orhei

Informatie cu privire la executarea deciziilor Consiliului Raional Orhei pe parcursul anului 2016

RAPORT-privind execuţia veniturilor bugetului raionului-pentru-9-luni

RAPORT-privind execuţia veniturilor bugetului raionului-pentru-6-luni

—————–2016——————————–

Analiza executării cheltuielilor bugetului raionului Orhei pe anul 2015

Bugetele instituțiilor de învățămînt preșcolar, primar, gimnazial și liceal, finanțate din bugetul raional pe anul 2016

Cadrul de resurse ale bugetelor UAT aprobat ven. 2016

COMPONENTA-bugetului raionului Orhei la venituri pe componente aprobate pentru anul 2016

COMPONENTA-veniturilor bugetului raional aprobat pentru anul 2016

darea-de-seama-privitor la utilizarea Fondului de rezervă al Consiliului Raional

Executarea cheltuielilor bugetelor UAT de nivelul întîi pe anul 2015

Executarea veniturilor pe toate componentele bugetului raional Orhei pe anul 2015

raport privitor la executarea Componentei Raionale – anul 2015

RAPORT-privind executarea bugetului raional pe cheltuieli pe anul 2015

Raportul a.2015 raion venit.

raportul privitor la executarea Fondului pentru educație incluzivă anul 2015

Resursele şi cheltuielile bugetului raional-conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe

Volumul bugetelor UAT

—————–2015——————————–
 – Strategia de Dezvoltare Integrată a Raionului Orhei 2016-2020 

 – RAPORTUL auditului de conformitate a exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul unităților administrativ teritoriale din raionul Orhei pe perioada 2014