Anatolie Iațîșin,

Şef Secție

Adresa: or. Orhei, bd. M. Eminescu, 2, et. 2

Telefon de contact:   24826, 22056

E-mail: agricultura.orhei@gmail.com

Regulament:

Date de contact:

Funcția Nume/Prenume                                                 Telefon Serviciu                                      
Șef Secție Iațișin Anatolie 24826

076700511

Șef adjunct în problemele mecanizării și prestării serviciilor mecanizate Capațina Ion 23321

069125989

Specialist superior în problemele planificării și prognorizării producției agricole Calinina Ala 22056

079024689

Specialist superior în problemele funciare și consolidare  terenurilor agricole Josan Serghei 23321
Specialist superior în domeniul planificării și dezvoltării producției animaliere Condur Gheorghe 22481

079548974

Specialist

Obiective de bază:

 • Promovarea politicii agrare în teritoriu.
 • Supravegherea respectării normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor agricole proaspete, prelucrate şi a materiei prime agricole, precum şi utilizării factorilor de producţie aferenţi.
 • Monitorizarea stării social-economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar, indeferent de forma de proprietate şi organizatorico-juridică.
 • Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice tuturor producătorilor producţiei agricole, inclusiv proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti ale populaţiei rurale.
 • Elaborarea programelor de dezvoltate a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia social-economică în sectorul agroalimentar al raionulul.

Scopul:

 • Utilizarea mai eficientă a fondului funciar, a mijloacelor fixe şi celor circulante.
 • Revitalizarea şi dezvoltarea viticulturii, pomiculturii, producerii seminţelor şi materialului săditor.
 • Redresarea sectorului zootehnic. Crearea în fiecare primărie a oficiilor locale complexe pentru prestarea serviciilor zooveterinare. Conlucrarea cu staţiunile republicane în privinţa procurării animalelor şi păsărilor de rasă bună.
 • Consolidarea terenurilor agricole în scopul prelucrării mai eficiente a terenurilor şi integrarea mijloacelor tehnice şi financiare în baza proprietăţii private şi a relaţiilor de arendă şi vînzare-cumpărare.
 • Atragerea şi împlimentarea pe larg în agricultura raionului a Proiectelor investiţionale locale şi străine.
 • Acordarea sprijinului necesar pentru dezvoltarea asociaţiilor de economii şi împrumuturi.
 • Dezvoltarea industriei de procesare a producţiei agricole (struguri, fructe, legume, produse animaliere), reglementarea relaţiilor economice între producători şi prelucrători.
 • Susţinerea şi dezvoltarea micului bussines în agricultură, crearea noilor locuri de muncă, ridicarea nivelului de prestare a serviciilor în agricultură.
 • Stimularea şi promovarea exportului produselor agroalimentare, acordarea serviciilor în domeniul comercializării în conformitate cu standartele existente.