Pavel Cucuruzean
Șef Secție

Adresa: or. Orhei, bd. M. Eminescu, 2, birou 117

Regulamentul:  Regulament(click)

Telefon de contact: 0235  21220, 0235  21473; 0235 32206

Funcţia Nume Prenume Telefon:
Şef secţie Pavel Cucuruzean 0(235) 3-22-06
Şef adjunct Natalia Lopatiuc 0(235) 2-14-73
Specialist principal pe drumuri Rotaru Ion 0(235) 2-12-20
Specialist principal în gospodăria comunală Vacant
Specialist superior Fiodor Andrițchi 0(235) 2-14-73


Atribuții:

– Monitorizarea implementării prevederilor Programului de Dezvoltare social-economică a raionului pentru anii 2005 – 2015

– Promovarea îndeplinirii Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1643 din 19.12.2002 ”Cu privire la aprobarea Programului naţional de gazificare a Republicii Moldova”.

– Promovarea îndeplinirii Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 53 din 23.01.2001 ”Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii . 875 din 27.09.1999”

– Promovarea îndeplinirii Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.191 din 19.02. 2002 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale, pentru   pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi alimentare cu apă”, cît şi a modificărilor la această Hotărîre: nr 1339 din 15.10. 2002, şi nr. 269  din 12. 03. 2003.

– Promovarea îndeplinirii Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 202 din 25.02.2003“Cu privire la ameliorarea situaţiei ce ţine de exploatarea blocurilor locative şi a căminelor departamentale, precum şi de asigurarea locatarilor cu servicii comunale”

– Promovarea îndeplinirii Hotărîrii anuale a Guvernului Republicii Moldova “Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice”- obiectele, conform listei anexate la Hotărîre

– Conlucrarea cu ministerele de ramură pe întrebări ce ţin de competenţa Secţiei.

– Conlucrarea cu Direcţiile şi Secţiile Consiliului Raional în elaborarea Hotărîrilor pe întrebări comune.

– Perfectarea şi prezentarea proiectelor de Decizii a Consiliului raional şi a Dispoziziilor reşedintelui raionului pe întrebări ce ţin de compentenţia secţiei.